Sản phẩm  Sàn gỗ SPC

Cypress

Mã sản phẩm: 31.CP.32.0099.02
Giá: 410,000 đ (đã có VAT)
Thương hiệu: AMYGRES SPC
Thiết kế: Vân gỗ
Độ dày : 4.2mm
Kích thước: 182x1220mm
Tình trạng: Còn hàng

Deck flare

Mã sản phẩm: 31.T.50.1812.7592.PI
116 reviews

Honolulu

Mã sản phẩm: 31.HL.40.0167.01
1 reviews

Barnwood

Mã sản phẩm: 31.T.40.1812.16127.NI
199 reviews

Coisy oak

Mã sản phẩm: 31.AM.40.0010.04
189 reviews

Aspen white

Mã sản phẩm: 31.E.40.1812.5275.PI
250 reviews

Trend gray

Mã sản phẩm: 31.E.40.1812.5277.PI
131 reviews

Evian oak

Mã sản phẩm: 31.AM.40.0012.03
222 reviews

Pignut hickory

Mã sản phẩm: 31.AM.40.0060.03
154 reviews

Deck moka

Mã sản phẩm: 31.T.50.1812.7581.PI
116 reviews

Deck dusk

Mã sản phẩm: 31.AM.40.0079.04
164 reviews

Troy sandel

Mã sản phẩm: 31.AM.40.0061.01
185 reviews

Midnight oak

Mã sản phẩm: 31.AM.40.0074.03
142 reviews

Dockside

Mã sản phẩm: 31.DO.32.0095.06
294 reviews

Old Mill Grey

Mã sản phẩm: 31.AM.50.0093.05
135 reviews

Pinchot Oak

Mã sản phẩm: 31.ME.40.0219.01
127 reviews

Westwood

Mã sản phẩm: 31.WW.32.0205.01
124 reviews

Chic

Mã sản phẩm: 31.CC.40.0233.01
141 reviews

Pullman oak

Mã sản phẩm: 31.AM.40.0062.02
168 reviews

Pieatra

Mã sản phẩm: 31.A.50.3061.65115.PI
193 reviews

Vasa oak

Mã sản phẩm: 31.AM.40.0007.03
329 reviews
Zalo Messenger Call