RIVERSAND 21.E.660.9676

Mã: 21.E.660.9676

Mô tả:

Xương: Porcelain

Bề mặt: Polished

Kích thước: 600x600mm

Màu sắc: Đen

Bộ sưu tập: RIVERSAND

LIÊN HỆ