PATAGONA SANDSTONE

Mã:

Loại: khóa 5G, khóa 2G

Màu sắc: Cloud, Blonde, Cider, Daffodil, Mocha

Kích thước: 300x600mm, 300x900mm, 300x1200mm

LIÊN HỆ