NATURALLIMESTONE 21.B.612.6872

Mã: 21.B.612.6872

Mô tả:

Xương: Porcelain

Bề mặt: Matt ánh kim

Kích thước: 600x1200mm

Màu sắc: Black

Bộ sưu tập: NATURALLIMESTONE

LIÊN HỆ