Liên hệ

Liên hệ

VĨNH PHÚC:

Lô 1, KCN Thái Hòa, Liễn Sơn, Liên Hòa, thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
ĐT: 02116564999
Email: info@amy.vn
website: www.amy.vn

 

Mội thông liên hệ xin quý khách vui lòng điền vào form liên hệ

Gửi thông tin đến chúng tôi

Các trường được đánh dấu * là bắt buộc

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3714.0789576027214!2d105.5081375159478!3d21.426141279466982!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134e95b4d8e8f69%3A0x249b26aba71476a!2zQ8O0bmcgdHkgQ-G7lSBwaOG6p24gQ8O0bmcgbmdoaeG7h3Agw4EgTeG7uQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1657791331115!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
Zalo Messenger Call