Công ty cổ phần công nghiệp Á Mỹ

Vĩnh Phúc: Lô 1, KCN Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa
TT. Hoa Sơn, H. Lập Thạch, T. Vĩnh Phúc
Thái Nguyên: Xóm Phố Giá I, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương
tỉnh Thái Nguyên - Điện thoại: 02803 657 888
Thanh Hóa: Lô 05 CN-3, KCN Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân
tỉnh Thanh Hóa - Điện thoại: 0914 688 686

Liên hệ với chúng tôi