Gạch Ốp - Lát:

Đem vào không gian với những xu hướng gạch ốp lát mới nhất trên thế giới. Tại AMY, các bộ sưu tập gạch ốp lát được thiết kế theo những cả hứng hiện đại. Phù hợp với nhiều không gian, các bộ sưu tập gạch ốp tường và gạch lát nền được ứng dụng rộng rãi từ những khu vực di chuyển nhiều đến tường trang trí.

Vân đá vàng

Kích thước: 250 x 750mm

Bề mặt: men bóng

Chất liệu: xương Ceramic

Nhãn hiệu: AMYGRES

Vân gỗ Sồi

Kích thước: 250 x 750mm

Bề mặt: men Sugar, khuôn lục giác

Chất liệu: xương Ceramic

Nhãn hiệu: AMYGRES

Vải vàng

Kích thước: 250 x 750mm

Bề mặt: men Sugar, khuôn lục giác

Chất liệu: xương Ceramic

Nhãn hiệu: AMYGRES

21.A.275.704

Kích thước: 250 x 750mm

Bề mặt: men Sugar, khuôn lục giác

Chất liệu: xương Ceramic

Nhãn hiệu: AMYGRES

21.A.480.750 - 751

Kích thước: 400 x 800mm

Bề mặt: Men bóng

Chất liệu: xương Ceramic

Nhãn hiệu: AMYGRES

21.A.280.905

Kích thước: 190 x 770mm

Bề mặt: Men mát, men anti-slip R12

Chất liệu: Granite

Nhãn hiệu: AMYGRES

21.A.880.861

Kích thước: 800 x 800mm

Bề mặt. Men Vi tinh

Chất liệu: Porcelain

Nhãn hiệu: AMYGRES

21.A.880.860

Kích thước: 800 x 800mm

Bề mặt. Men Vi tinh

Chất liệu: Porcelain

Nhãn hiệu: AMYGRES

21.A.880.858

Kích thước: 800 x 800mm

Bề mặt. Men Vi tinh

Chất liệu: Porcelain

Nhãn hiệu: AMYGRES

21.A.280.904

Kích thước: 190 x 770mm

Bề mặt: Men mát, men anti-slip R12

Chất liệu: Granite

Nhãn hiệu: AMYGRES

21.A.280.903

Kích thước: 190 x 770mm

Bề mặt: Men mát, men anti-slip R12

Chất liệu: Granite

Nhãn hiệu: AMYGRES