CREAM MAFIL EXTRA 21.A.880.6504

Mã: 21.A.880.6504

Mô tả:

Xương: Porcelain

Bề mặt: Polished

Kích thước: 800x800mm

Màu sắc: Đen

Bộ sưu tập: CREAM MAFIL EXTRA

LIÊN HỆ