CITY 21.E.660.9675

Mã: 21.E.660.9675

Mô tả:

Xương: Porcelain

Bề mặt: Polished

Kích thước: 600x600mm

Màu sắc: Vàng

Bộ sưu tập: CITY

LIÊN HỆ