CITY 21.E.660.9674

CITY 21.E.660.9674

Mã: 21.E.660.9674

Mô tả:

Xương: Porcelain

Bề mặt: Polished

Kích thước: 600x600mm

Màu sắc: Nâu

Bộ sưu tập: CITY

LIÊN HỆ