CITY 21.E.660.9673

CITY 21.E.660.9673

Mã: 21.E.660.9673

Mô tả:

Xương: Porcelain

Bề mặt: Polished

Kích thước: 600x600mm

Màu sắc: Đen

Bộ sưu tập: CITY

LIÊN HỆ