Chậu để bàn Moon 50R H15

Màu sắc
Kích thước
Title
Đặc tính