Chậu để bàn Fuji 70/R

Màu sắc
Kích thước
Title
Đặc tính