Chậu để bàn Butterfly 70

Màu sắc
Kích thước
Title
Đặc tính