21.E.660.9655

Màu sắc
Kích thước
Kích thước
Màu sắc
trăng đen
Chất liệu
Đặc tính