21.E.480.9460

Màu sắc
Kích thước
Kích thước
Màu sắc
vàng chấm đen
Chất liệu
Đặc tính