21.E.290.0963

Kích thước: 200x900mm

Bề mặt: Men Matt

Chất liệu: Xương Porceriain

Màu sắc
Kích thước
Title
Đặc tính