21.B.880.6562

Màu sắc
Kích thước
Kích thước
Chất liệu
Đặc tính