21.B.660.6460

21.B.660.6460

Màu sắc
Kích thước
Kích thước
Chất liệu
Đặc tính