21.B.660.6461

Màu sắc
Kích thước
Kích thước
Chất liệu
Đặc tính